.
  Đau nhất
 
13/11/2014 

Chức quyền như bàn tay 
Có ngón cao ngón thấp 
Chỏng ngược dộng xuống tất 
Ngón càng cao đau nhất.
 
ĐỆ NHẤT THỐNG 
Quyền năng như thủ chưởng 
Hữu chỉ cao đê thường 
Tất nhiên nghi yển đảo 
Cao cánh thống đa trương.
 
 
 
  Số lượt người đọc kể từ 1 July 2013: 256673 visitors (1543908 hits) on this page!  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=