.
  Qua đèo
 
19/6/2014


 

Din Nho

 ( Thầy Châu Kim Lang)

 

綿

穿

滿

 

 

Quá hip l                                   

Thanh lâm ngã ht thướng sơn miên

Sơn khê vin v thâm diên diên                 

Tiu hàng, hip l xuyên tuyn quá 

Trường vin i lâm, dip mãn thiên.

 

Nht bán l, giang h v tiến            

Bch vân nht bán th hoàn vin    

Dip thiên khi phc su di cc       

Ngã ht giang h cm võng nhiên.   

Châu Kim Lang

Hàng (đường đi,vết xe)

矮林 i lâm (truông)

Thiên (cây c rm rp um tùm)

Khi phc (nhp nhô)

惘然 Võng nhiên (bâng khuâng)

 

Qua Đèo

Rng xanh, ta cht leo cùng núi.

Thung lũng xa m, hun hút sâu!

Mong manh li nh, đèo qua sui.

Thăm thm truông dài, lá ngp cây.

 


 

Giang h, mt na đường, chưa ti.

Mt na đường mây trng, vn xa…

Nhp nhô lá c, bun khe l,

Giang h, ta cht thy bâng khuâng!

 

Mong Phước Minh


 
  Số lượt người đọc kể từ 1 July 2013: 318148 visitors (1682980 hits) on this page!  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free