.
  Tự bạch
 
8/7/2013

 


                      

     

Từ tuổi thiếu niên đến lập thân .
          Sống chỉ vì mình , chẳng vị nhân .
          Gây bao lầm lở ,bao oan trái.
          Tâm mê chỉ lối ,dạ đầy sân.
                               xxx
         
          Đến tuổi xế chiều , tật bịnh mang.
          Nghĩ về quá khứ, dạ xốn xang.
          Bao nhiêu sai trái ngày xưa cũ.
          Hối tiếc giờ đây quá muộn màng.
                               xxx
         
          Khi biết tu thân tuổi đã già.
          Thời gian còn lại bóng câu qua.
          Noi gương người xưa ngồi đếm đổ.
          Tâm lành dần lớn át tâm ma.
                               xxx
         
          Vì nghiệp mang thân trả nợ đời.
          Bao giờ hết nợ dứt cuộc chơi.
          Đường xưa nhẹ bước về chốn cũ.
          Xa cỏi hồng trần tâm thảnh thơi.
                

  Nguyễn Thượng Hạng

 

 

 

自白

 

元起少年歲立身

爲己唯生不爲人

造多錯誤多冤債

從路心迷積滿瞋

                    X

歲終生疾病攻

過去己思心刺痛

多差貸此古時過

悔惜今天遲晚宗

                    X

悟及修身已壬

存現時間駒影尋

模仿前人坐點到

善心漸大侵魔心

                    X

由業引身還世債

絶債今時斷戲佳

末步路行回故處

紅塵離遠自閒該

 

TỰ BẠCH

 

Nguyên khởi thiếu niên tuế lập thân

Vị kỷ duy sinh bất vị nhân              

Tạo đa thác ngộ đao an trái              

Tòng lộ tâm mê tích mãn sân.          

                                      X

Đáo tuế chung sinh tật bịnh công     

Quá khứ kỷ tư tâm thứ thống           

Đa sai thắc thử cổ thì quá                          

Hối tích kim thiên trì vãn tông.                 

                   x

Ngộ cập tu thân tuế dĩ nhâm            

Tồn hiện thì gian câu ảnh tầm          

Mô phỏng tiền nhân tọa điểm đáo   

Thiện tâm tiệm đại xâm ma tâm       .        

                                      X

Do nghiệp dẫn thân hoàn thế trái              

Tuyệt trái kim thì đoạn hí giai                   

Mạt bộ lộ hành hồi cố xứ                                    

Hồng trần ly viễn tự nhàn cai.                   

 

Châu Kim Lang (diễnNho: TỰ BẠCH)

 

錯誤Thác ngộ (lầm lỡ)

刺痛Thứ thống(xốn xang)

遲晚Trì vãn (muộn màng)

Tông (chính)

Tiệm (lần lần)

Cai (đầy đủ, trọn vẹn)

 

  
  Số lượt người đọc kể từ 1 July 2013: 308662 visitors (1670462 hits) on this page!  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free