.
  Diễn Nho
 
26/8/2013


Châu Kim Lang diễn Nho

thơ NGUYỄN QUỐC NAM

Dòng sông và cây cầu

 

1

人行地上壬

終生笑話甚

而時歸地土

不發一言音

 

NGỘ

Nhân hành địa thượng nhâm

Chung sinh tiếu thoại thậm

Nhi thời qui địa thổ

Bất phát nhất ngôn âm.

 

NGỘ

Người đi trên trái đất

Cười nói suốt cả đời

Thế mà khi về đất

             Lại chẳng thốt một lời. (tr 34)

 

2

牙咬樹枝忍

此所晃悠身

深阬在足下

首上於天雲

 

THIỀN

Nha giảo thụ chi nhẫn

Thử sở hoáng du thân

Thâm khanh tại túc hạ

Thủ thượng ư thiên vân

 

THIỀN

Răng cắn vào cành cây

Thân lơ lửng chốn nầy

Dưới chân là hố thẳm

Trên đầu là trời mây. (tr 36)

 

3

覺悟

手爭瓶缽遺

此手拉幢衣

兩終落於地

人跪人跑離

 

GIÁC NGỘ

Thủ tranh bình bát di

Thử thủ lạp tràng y

Lưỡng chung lạc tại địa

Nhân quị… nhân bào ly.

 

GIÁC NGỘ

Một tay giành bình bát

Tay nọ giựt tràng y

Cả hai rơi xuống đất

Kẻ quì…người bỏ đi. (tr 37)

 

 


 
  Số lượt người đọc kể từ 1 July 2013: 308639 visitors (1670213 hits) on this page!  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free