.
  Mưa Cờ Đỏ
 
26/10/2014


Mưa năm xưa nhớ về nơi ấy
Học viên lên Cờ Đỏ nhổ cỏ
Mưa rơi nước lớn dâng lên
Ban đêm nam, nữ cùng lấp ló
Bạn còn nhớ lại những ngày đó?...!!!

Hôm nay kỹ niệm lại về
Nhớ về ngày cũ bốn bề gío mưa
Vài cây lúa nhỏ lưa thưa
Cỏ nhiều hơn lúa sớm trưa ngoài đồng
Học viên công của nước sông
Bên nhau nhổ cỏ long đong ngoài đồng
Chiều về tập họp rất đông
Cùng nhau ca hát vang đồng vui ghê

Hết ngày thực tập đi về
Bây giờ mỗi ngã nhớ về năm xưa...!!!
 

DVG/NLSGĐ/NLSĐT/NLSCT

 

 
 
 
 
  Số lượt người đọc kể từ 1 July 2013: 265097 visitors (1565433 hits) on this page!  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=