.
  Ngủ đi Anh
 
18/1/2015 

* Nguyễn Thị Mây tên thật Uông Ngọc Vân, bút danh khác Đỗ Quyên. Sinh năm 03-05-1953 tại Long Đức Trà Vinh, nghề nghiệp giáo viên đã nghỉ hưu, hiện là chủ tịch cựu giáo chức Thành phố Trà Vinh. Hội thẩm nhân dân Tòa án tỉnh Trà Vinh
 
  Số lượt người đọc kể từ 1 July 2013: 245842 visitors (1511123 hits) on this page!  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=