.
  Gặp lại thầy cũ
 
2/9/2013


Châu Kim Lang diễn Nho:

“Gặp người thầy cũ”

củaTrần Văn Diên

 

相遇故師

相遇故師禧阮長

影像在心偶現當

講文章地歴史

圖形美麗眞明詳

教訓聴從精細此

入心學課以施堂

一事記還多義理

尊師重道世間綱

 

    TƯƠNG NGỘ CỐ SƯ                     

           Tương ngộ cố sư Hy Nguyễn Trường        

Ảnh tượng tại tâm ngẫu hiện đương 

Thuyết giảng văn chương địa lịch sử

Đồ hình mỹ lệ chân minh tường.               

Giáo huấn thính tùng tinh tế thử      

Nhập tâm học khóa dĩ thi đường.    

Nhất sự ký hoàn đa nghĩa lý            

Tôn sư trọng đạo thế gian cương.     

Châu Kim Lang

 

聴從Thính tùng (vâng lời)

Cương (giềng mối, chủ yếu)

 

 

GẶP NGƯỜI THẦY CŨ

Gặp người thầy cũ NguyễnTrường Hy

Hình ảnh trong tâm đến tức thì

Giảng dạy văn chương địa sử ký

Bản đồ vẽ đẹp rõ từng ly.

Vâng lời giáo huấn nầy cho kỹ

Học thuộc lòng bài vỡ để thi.

Mãi nhớ một điều đầy nghĩa lý

Tôn sư trọng đạo đời còn ghi

TrầnVănDiên

(Tập thơ kỷ niệm II, 2012, tr.30)


 
  Số lượt người đọc kể từ 1 July 2013: 308642 visitors (1670315 hits) on this page!  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free