.
  Che
 
16/10/2014




Thầy Châu Kim Lang Diễn Nho: CHE







Già
Già diệp lạp tà chiêu
Tầm duyên vẫn đóa tiếu
Già bán ư nhân thế
Tự tầm ngã phục liêu.
 CKL
 
  Số lượt người đọc kể từ 1 July 2013: 230447 visitors (1473664 hits) on this page!  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=