.
  Ba đứa
 
3/8/2014


BA  ĐỨA.

 

Ngày ra trường, nhận cùng nhiệm sở.

Ở ba nơi, nhưng chung một trường.

Trung học Nông Lâm Súc Bình Dương.

Cộng Đồng Búng, Nguyễn Xuân đứng lớp.

Huỳnh Xuân rẽ lối Thạnh Hòa B.

Còn lại tôi trực chỉ Phú Hòa,

Nhớ trước đây, chung lớp cùng trường.

Cùng học tập, ba năm dài liên tiếp.

Dưới mái trường Nông Lâm Súc Cần Thơ.

Nay chung chỗ cùng nhau giảng dạy.

Trực thuộc Nông Lâm Súc Bình Dương.

Cùng sẻ chia, giúp nhau bài giảng.

Hiệu quả cao đến với học sinh.

Thế rồi vật đổi sao dời.

Ba đứa ở ba phương trời cách biệt.

Ngày gặp lại mừng vui khôn xiết.

Trời gian qua, tóc đã điểm sương.

Nay nhìn lại, mất hai còn một.

Hai bạn tôi, về cõi vĩnh hằng.!

Nơi chốn ấy, không cần danh lợi.

Còn lại tôi, nhiều nỗi ưu tư.

 

24/7/2014

Lê văn Khởi


 

 
  Số lượt người đọc kể từ 1 July 2013: 265105 visitors (1565483 hits) on this page!  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=