.
  Cố bằng hữu
 
29/7/2013
         故朋友

獨坐懷朋伴故知

紀念添心滿恤偲

萬湖夜落淒淒冷

絲織愁哀處處悲

 

回想西都昨古時

月影水藏岸浪追

幾蒼頭合願同約

家國入心情在其

 

兵變到來祖國裡

處處友朋耐散離

早甘男子輪愁苦

空信我們自此時

 

夏日熱天在客裡

友朋相遇然故知

眼映碰相心熱閙

無言知足響歡希

 

CỐ  BẰNG  HỮU   故朋友

 

Độc tọa hoài bằng bạn cố tri          

Kỷ niệm thiêm tâm mãn tuất ti

Vạn hồ dạ lạc thê thê lãnh

Ti chức sầu ai xứ xứ bi.                  

 

Hồi tưởng Tây đô tạc cổ thì

Nguyệt ảnh thủy tang ngạn lãng truy

Kỷ thương đầu hợp nguyện đồng ước

Gia quốc nhập tâm tình tại kỳ.              

                    

Binh biến đáo lai tổ quốc lý

Xứ xứ hữu bằng nại tán ly

Tảo cam nam tử luân sầu khổ

Không tín ngã môn tự thử thì
                    
Hạ nhật nhiệt thiên tại khách lý

Hữu bằng tương ngộ nhiên cố tri           

Nhãn ánh bính tương tâm nhiệt náo

Vô ngôn tri túc hưởng hoan hy.

             

   Châu Kim Lang (diễn Nho: BẠN  XƯA)

 

Tuất (thương xót)

Ti (thôi thúc)

Nại (chịu đựng)

碰相Bính tương (chạm nhau)

Hưởng (âm  thanh dội lại)

 

BẠN XƯA                                  

Một mình ngồi nhớ bạn bè cũ,                  
Kỷ niệm đong đầy dạ xót xa,                    
Đêm xuống Vạn hồ se se lạnh,                  
Tơ sầu đan kin khắp nơi nơi.                  
                     
Tây đô hồi nhớ ngày xưa ấy,
Bóng trăng in nước sóng vỗ bờ,
Bao mái đầu xanh chung ước nguyện,
Mang tình đất nước đặt vào tim.

 

Binh biến xảy ra trên đất mẹ,
Bạn bè ly tán khắp muôn nơi,
Thân trai sớm vương vòng khổ lụy,
Chúng mình từ đấy bặt tin nhau.

                              

Ngày hè chói chang trên đất khách,
Tình cờ bạn cũ lại gặp nhau,
Ánh mắt nhìn nhau tim rộn rã,
Không lời đủ tả buổi trùng hoan.
 …..                    
Vấn tâm NguyểnThượngHạng

( Thân tặng các bạn tôi)

  
  Số lượt người đọc kể từ 1 July 2013: 308640 visitors (1670227 hits) on this page!  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free