.
  Chấm thi
 
5/6/2014

 

 

 

Mùa thi năm 1972, trường Miêng có hai giáo viên được cử làm giám khảo kỳ thi tú tài. Anh và Nghiệp, Anh chấm môn Sinh, còn Nghiệp môn Toán. Nghiệp cũng là bạn khá thân của Miêng thời còn sinh viên.

Buổi chiều trước ngày chấm, sau cuộc họp hội đồng giám khảo nghe phổ biến điều lệ, đáp án, thang điểm … Miêng thong thả rời khỏi cổng trường thì gặp một người đàn