.
  Trò chuyện với ca nhạc sỹ Phương Vũ
 
21/8/2014