.
  Những mối tình đầu
 
12/6/2014

Bút Ký:

 

   (Bút ký 40 năm trước)