.
  Họp mặt NLS Kiến Phong
 
28/5/2014


  LẦN THỨ TƯ


         Ngày 25 tháng 5 năm 2014.

  Vào 9g ngày 25 tháng 5, năm 2014 tại nhà hàng “Việt Hà” thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức buổi họp mặt các Thầy, Cô và các học viên NLS/Kiến-Phong lần thứ Tư.

Tham dự buổi họp mặt có:

Ban Cố vấn:- Thầy Trần Đắc Tổng, Thầy Đặng Hoàng Minh.

Ban Liên Lạc:-HV:Đinh Tôn Thúc. TB

                       - Ngô trọng Tăng Hồng, PB

                       - Võ thị Mỹ Liên , Thành Viên

                       - Nguyễn văn Lớn , TV

                       - Tô thị Kim Liên, Thủ quỷ.