.
  Monrovia buồn
 
6/7/2014


MONROVIA BUN

Chuyên gia Phm Thanh Khâm

 

         Th đô Monrovia có bãi bin tri dài. Đó là nơi duy nht ca đt nước Liberia đ tôi tìm dp th chân đi b hít th gió bin trong lành ca đi dương, đ tôi có th thc s tìm nhng giây phút thư gin trong chuyến công tác này. Nhưng va gp mùa mưa va hi hp liên miên, ch nhìn t trên xe nhng lúc đi ngang, tôi không còn la chn nào khác hơn là vào internet tìm nhng gì thích đc, viết email cho gia đình, bè bn và không quên viết k chuyn ngn trong chuyn dài Phi Châu vào nhng ngày ngh cui tun như đã ha vi Anh Thành. Bài tp ghi tun này tôi ghi vài nét tiêu biu ca mt trong nhng th đô bun mc dù Monrovia đã có gn 1.3 triu con người chen chúc nhau ăn ly sng ng ly sáng.

         Hu qu ca ni chiến đã đ li mt th đô hư nát. Trước ni chiến, tin t lưu hành Liberia là đô-la M. Hin ti đng đô-la xanh được thay thế bng tin Liberia đô-la. Tô xut vào đu tháng 7, 2008 là 1 $US đi được 63 Liberia đô-la. Tuy nhiên đô-la M vn được x dng song song trong mi dch v. Quân đi Liên Hip Quc đang gi nhim v ca quân đi quc gia, có nghĩa mi lc lượng võ trang đã b gii tán. Lc lượng cnh sát còn yếu vì thiếu nhân s và phương tin di đng, nên vn đ an ninh cá nhân và trt t trong thành ph không đm bo đúng mc. Cướp ca ban đêm, cướp git ban ngày ti mt s khu ph ch trm trng.

 

 Counter đi tin ti Monrovia. nh chp ngày 4/7/2008

         Nhân dp ghé mt tim grocery ca người Lebabese mua ít đ thc dng, tôi được mt khách hàng k chuyn my tên cướp mang súng và chiếc xe pick up xông vào tư gia khu đông nam thành ph gn nơi ông , ly tt c nhng gì cht được trên xe. Kh ch ch van xin các tên cướp tha mng. Súng đn vn còn gi trong tay nhiu người và được chôn giu nhiu nơi. Chương trình gii gii tr tin mt thu li súng đn chưa có kết qu mong mun. Nn tht nghip cao, s quân nhân cũ sau ngày tan hàng không tìm được vic làm, t chc xung đường đến tr s quc hi, đòi gp Tng thng đã xy ra. Khi k nhng tin cướp ca ban đêm, ông khách hàng đưa ra nhn xét khá thc tin. My người cùng nghe vi tôi va sp hàng tr tin hàng va chăm chú nghe hết li k ca ông. Ông nói giá tr cho mt cây súng ngn trong khong 300-350 US$, cây M16 khong $400-450 cho người mang súng mun gii gii. S vũ khí chôn du có th dành cho nhng mưu đ v sau. Nhưng s còn gi trong tay nhiu ngui đã cho các tên cướp cơ hi làm tin nhiu hơn tr giá cây súng!

 

Ch tim Grocery Monrovia và tôi.

nh chp ngày 4/7/2008

         Câu chuyn nghe thoáng tim grocery k trên đã phn nh thc trng an ninh trong thành ph. Người ngai quc phi trong các “gate community”, kín cng cao tường có người canh gát. Giá sinh hot mc m. Có nhiu tim ăn Tàu. Giá gp 2 hay 3 ln so vi giá c Hoa Kỳ. Khi Kabul, A Phú Hãn tôi b “cm túc”, nay Liberia tuy không có gii nghiêm hay người ôm bom ch sn đâu đó nhưng s đi li ca tôi rt cn trng. Monrovia tr thành mt th ph bun, công vic chuyên môn chiếm gn hết ngày gi, ch cho tôi thoáng nghĩ v mt dân tc không may, v mt phn đt trên đa cu không mang li hnh phúc cho h dù nhng nhu cu cn thiết ti thiu. Hy vng s phc hi ca đt nước này nhanh chóng hơn.

         Đi S Hoa Kỳ Monrovia t chc mt bui l long trng k nim ln th 232 l Đc Lp July 4, có Phó Tng Thng Liberia đến tham d. Sau nghi l hát quc ca ca M và Liberia, mi người hin din nâng ly (toast) và thưởng thc các món ăn nh. Tôi có dp chp vi Phó Tng Thng Joseph N Boakai nh sau đây.

 

 Phó Tng Thng Liberia Joseph N Boakai và tôi.

nh chp ngày 4/7/2008

         Sau ni chiến, nhiu bích chương đc được dc đường ghi hai ch Forgiveness Reconciliation. Hy vng h phi hòa gii và tha th ln nhau sau cuc chiến đm máu. Nước Liberia li bt đu phát trin t con s không. Phn tôi, sau 45 năm làm vic trong lãnh vc phát trin nông nghip, tôi s tiếp tc đóng góp trong kh năng chuyên môn cho lãnh vc này.

         Ngày ngh qua nhau. Tôi s viết thêm các tp ghi khác ln ti.

                    

Viết ti Monrovia, ngày 4/7/2008

Phm Thanh Khâm


 

 
  Số lượt người đọc kể từ 1 July 2013: 319945 visitors (1686900 hits) on this page!  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free