.
  Hiểu biế qua về..
 
30/11/2014

 
                        
 
 
  I-        Phồn thịnh  giúp Công nghệ Năng lượng Hoa Kỳ năm 2015 thay đổi những gì ?
 
       A- Dầu khí      
 
      Harold Hamm, chủ tịch và  tổng giám đốc điều hành Công Ty Continental Resources nhà sản xuất độc lập các  bồn dầu lữa  các bang North Dakota và Montana  Bakken, Hoa Kỳ  cho là  một cuộc  phục hưng chứ không phải là một cuộc phồn thịnh mới. Hoa Kỳ có một kỷ thuật mới là  khoan ngang - horizontal drilling  đã được áp dụng ở Hoa Kỳ. Hoa Kỳ sẽ thấy những khu  đá  mà Hoa Kỳ  xác định là  khu đá nguồn gốc cho  dầu khí,  tỉ như các khu Bakken, Eagle Ford, Barnett và Marcellus , sẽ được định ranh  giới và thu họach dầu 50 năm tới. Cho nên sẽ không phải là phồn thịnh rồi trở lui lại, thiếu hụt mau lẹ. Phồn thịnh này sẽ ở đó lâu dài. Nếu ai đó nhìn lui lại năm 1973, khi cấm vận bắt đầu, Hoa Kỳ đã sản xuất chừng11 triệu  thùng dầu thô một ngày ( nhắc lại mức sản xuất Việt Nam là 400-500 000 thùng /ngày ), đúng hẳn là  10.95 triệu/ ngày.  Ngày nay mức sản xuất Hoa Kỳ là 9 triệu thùng dầu thô / ngày và chừng 2.5 triệu thùng  khí dầu thiên nhiên lỏng - liquid natural gas , nghĩa là đưa Hoa Kỳ trở lui  vào thời kỳ năm 1973.
 
  Tháng 7 năm 2014,  Goldman Sachs ước lượng  là  các nhà sản xuất  dầu lữa diệp thạch - shale  cần 85 đô la Mỹ  một thùng để huề vốn.  Khi giá dầu, mới đây, vừa rơi xuống dưới gíá này;  liệu Hoa Kỳ  xuất nhiều dầu như vậy có là một nguy cơ không và  còn đáng khoan thêm dầu nữa ở Hoa Kỳ không đây  ?   Hamm cho biết là Hoa Kỳ chưa đến thời điểm này.  Vì Goldman Sachs  còn nói thêm  là giá hạ thấp  thì dân gian dùng thêm nhiều dầu.Tiêu thụ sẽ tăng, và Hoa Kỳ có thể chờ đợi  yêu cầu  tăng thêm ở Hoa Kỳ khỏang chừng 500 000 thùng một ngày, khi giá dầu chỉ còn 85 $ -đô la một thùng. Tuy đào giếng dầu ngang  và làm vết nứt sức  nước- hydraulic fracturing    tốn kém thêm, Hamm cho biết là công ty ông đã ước lượng điểm hòa vốn của công ty  rồi . Năm 2015, một tiến trình  chiết trích mới của một hảng nhỏ MCW Energy Group,TP Toronto - Canada, sẽ bắt đầu bán  dầu lữa  ở Hoa Kỳ  từ dự án dầu trong  cát - oil sand  thân thiện môi sinh  đầu tiên ở Mỹ . Khai thác chừng 32 triệu tấn dầu  thô nặng - heavy crude oil,  chứa trong các tầng cát và đất thịt. MCW  nói là hảng có thể chiết trích  dầu mà không phải  làm ra đất phế thải độc hại, thành quả của các dự án  dầu lữa miền Tây Canada. Then chốt là một chất hòa tan  như sơn mỏng thín hơn,hầu phân chia  dầu và đá- cát nghiền nhỏ . Chíết trích này không cần phải có nước. Thay vì chứa trong những hồ rộng lớn hàng triệu ga lông ( 4 lít )  bùn thải  độc hại, cát phế thải sẽ được trả lại vị trí cũ sau khi  đã lấy đi hết 99% dầu chứa. MCW nói rằng  không những sạch hơn mà sản xuất dầu cũng rẽ hơn. Chế biến một thùng dầu MCW chỉ là 38$  so với phí tổn  chừng 75 $  dầu từ Alberta, Canada. Đây là  nhà máy cở nhỏ, chừng 250 thùng / ngày, có thể làm kiểu mẩu cho dầu  trong cát khắp thế giới. MCW sẽ khai trương một nhà máy tương tự ở bang Utah, năm 2015, sản xuất   2000 thùng /ngày  dùng chất hòa tan căn cứ  cây có múi- cam quýt - citrus based solvent này . Công ty Continental thì lạikhông muốn nói nhiều về chuyện này, vì không muốn gây hỏang sợ. Công ty Continental  đã biết rỏ các con số khi nào là huề vốn. Giá huề vốn cho Bakken là 50$ một thùng. Tùy theo mổi khu họat động. Hamm cho biết là giá dầu chưa rớt xuống dưới mức này và không nghĩ rằng  Hoa Kỳ sẽ gần tới gíá dầu này. Chắc chắn  công ty Continental Resources sẽ không đóng dàn khoan, khi giá là 85$. Hoa Kỳ còn nhập khẩu rầt nhiều dầu, cho nên công ty của Hamm  không cung cấp quá dư thừa thị trường  Hoa Kỳ đâu. Chánh phủ Hoa Kỳ có cần  chấm dứt nhập khẩu dầu lữa không ? Hoa kỳ còn phải nhập khẩu nhiều dầu  để san xuất  những sản phẩm lọc dầu  ai nấy đều sử dụng :  xăng, diesel,  nhiên liệu phản lực - jet fuel. Hoa Kỳ dự trù đạt đỉnh  sản xuất dầu lữa vào năm 2019  là 9.6  triệu thùng một ngày,  và vẫn còn phải nhập khẩu 3-4 triệu thùng dầu/ ngày. Hoa Kỳ   nhập khẩu dầu ngoại quốc  để  lọc  và xuất khẩu 4 triệu thùng / ngày  các sản phẩm lọc dầu - refine products . Nhưng nay Hoa Kỳ vẫn còn cấm xuất khẩu dầu thô.  Bạn chưa thấy các  máy bay phản lực  bay bằng cách đốt  dầu thô. Cho nên Hoa Kỳ xuất khẩu  đúng là những gì nhà tiêu thụ xài ,nghĩa là dầu lọc - refined oil.   Bồn dầu lớn của hảng kế tiếp  khu Bakken  là ở  phía Nam Trung tâm bang Oklahoma tên gọi là Scoop, một giếng dầu  sản xuất xưa nhất ở bang Oklahoma, đã sản xuất dầu  trên 100 năm rồi. Thế nhưng dầu lữa vừa mới được tái khám phá  trên nhiều tầng đá, chẳng hạn tầng Springer  rất rộng lớn và tầng Woodford  cũng đóng một vai trò quan trọng. Trước đây không hề một ai  nghĩ rằng có thể tim thấy dầu ở các tầng này cả. Hoa Kỳ sẽ nhận thấy là sản xuất dầu- khí tăng nhiều ở Oklahoma.  Nhờ đó  Oklahoma sẽ sản xuất nhiều dầu hơn bang California qúy đầu tiên năm 2015. Cũng như sẽ qua mặt bang Alaska năm 2017.
     Riêng về khí dầu Thiên Nhiên, nay Hoa Kỳ đã trở thành một nước xuất khẩu tòan cầu bán Khí dầu thiên nhiên lỏng - liquid natural gas, LNG sang Châu Ấu và Châu Á. Công ty Cheniere sẽ là công ty mua khí dầu Hoa Kỳ lớn nhất vào năm 2020. Năm 2015  Cheniere sẽ hòan tất  cảng cuối xuất khẩu LNG  trị gíá 12 tỉ $ ở Đèo Sabine Pass, bờ biển bang Louisiana. Khởi sự  làm lạnh khí dầu thiên nhiên  xuống - 260độ F ( gần -127độ C) ( điểm âm tuyệt đối  là -459,67 độ F hay  - 273, 15 độ C) để có thể chất tải  lên các  tàu chở dầu -tankers   và bán gía rẽ cho các nhà  tiêu thụ ở châu Âu và Châu Á.  Trong  9 tháng đầu tiên 2014, giá khí dầu thiên nhiên  cho khách hàng mới ở Hoa kỳ là 4,47$ một mBTU, cọng thêm 3.50 $ một mBTU chi phí làm lạnh, bán giá 9.14$ ở  Hoa Kỳ, giá 9.64$ ở Âu Châu và giá  11.64$ ở Á Châu .
 
 
     B - Điện Than đá chưa chết đâu   
 
      Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế , dù cho có những luật lệ điều hòa không khí sạch chặc chẻ hơn và khí dầu  thiên nhiên rẽ mạt cạnh tranh, tính  thích xài than đá  trên thế giới cũng sẽ không chậm đi, và sẽ tăng 2.3 % năm 2015. Đa số đòi hỏi than đá là ở Ấn Độ,  đã sản xuất 60 % điện  từ than đá.  Yêu cầu  tăng  ở khắp mọi nơi phần Á Châu còn lại, ngòai trừ Trung Quốc, quốc gia  có lẽ đã đạt đỉnh điện than đá. Ở Hoa Kỳ, bộ Năng lượng  tiên đóan là sử dụng than đá  sẽ bớt đi  2.2 % năm 2015.  Những luật lệ  về phát thải thủy ngân - mercury emissions  sẽ  làm đóng cửa năm 2015,  32 nhà máy điện chạy than đá, dù rằng  than đá  cũng còn là nguồn sản xuất điện lớn nhất ở Hoa Kỳ, tính ra  điện than đá chiếm 40 % tổng số điện hiện nay ở Hoa Kỳ .
 
 
    C -Nhiên liệu Xanh kỳ thay,  bị chính ngay Cơ Quan Bảo Vệ Môi Sinh -EPA đe dọa ?
 
     Tòa Bạch Ốc hay dinh Tổng thống Hoa Kỳ  vì chịu áp lực của các công ty dầu lữa, có thể cuốn gói  quyền uỷ nhiệm  năng lượng tái sinh được.  Khi ngành công nghệ kỷ thuật sinh học -biotech  vạch kế họach và các công ty chịu nguy hiểm - venture bò trườn để nuôi ấp  một thế hệ mới  nhiên liệu thân thiện môi trường  giúp các xe hơi trung bình chạy đốt  cháy xăng, họ đã phải đối diện một cản ngăn  không ngờ tới: đó là tòa Bạch Ốc- tòa Nhà Trắng.
    Chánh quyền Obama chịu áp lực  từ các công ty dầu lữa, các nhà chế tạo ô tô và ngay cả các tay lái nhiệt thành đang đe dọa  rà thắng trên một trong những chương trình liên bang đầy cố gắng tham vọng nhất  hầu làm dịu bớt nghiện ngập  quốc gia ( Hoa Ky` ) về nhiên liệu hóa thạch.  Cuốn gói đề nghị, đã 7 năm rồi, về quyền ủy nhiệm năng lượng xanh, được biết  dưới tên gọi là tiêu chuẩn nhiên liệu tái sinh, đang làm cho các nhà đầu tư lo ngại  ở nền kinh tế sáng tạo  và đặt  chánh quyền xung đột, bất hòa cùng đồng minh lâu dài thuộc phe tả.
   Thống đốc bang California Jerry Brown, một trong nhiều chánh trị gia trứ danh ở miền Tây Hoa Kỳ,  đã kêu gọi  chánh phủ Liên Bang bỏ rơi dự án cuốn gói này, do Cơ Quan Bảo Vệ Môi Sinh - Environtmental Protection Agency, EPA  chủ trương. Bà Thượng nghị sĩ bang Ca Li Barbara Boxer cũng đã yêu cầu tổng thống  chận đứng EPA  tiếp thục  thi hành, cảnh báo ở một lá thư tháng 10 vừa qua  là dự án làm bất ổn cố gắng tiểu bang  phấn đấu chống lại khí hậu đổi thay và tạo ra “ những lối thóat cho các công ty dầu lữa”  để tránh  làm bớt ô nhiễm.
 Nhưng  chánh quyền đang làm một cân bằng giữa một lịch trình  vạm vỡ  chống trả khí hậu đổi thay và một  chương trình các nhiên liệu thay thế - alternative fuels  tập tểnh vì thất bại  và chánh  trị hổn độn của ethanol.  Theo Bob Greco, một nhà điều khiển  Viện Dầu lữa Hoa Kỳ - American Petroleum Institute là một nhóm  hành động hành lang công nghệ, “ Chánh sách này  khiếm khuyết và đã nứt rạn. Những lọai  nhiên liệu tiên tiến  Quốc Hội có ý định   làm ra dưới danh nghĩa nó, hiện  chưa xảy ra .”
   Ủy nhiệm các nhiên liệu thay thế, đòi hỏi  những số lượng leo thang của ethanol và các nhiên liệu sinh học khác,  phải trộn vào  cung cấp xăng quốc gia , cốt  đẩy mạnh tạo dựng những hình dạng mới  thân thiện của các chất cộng thêm vào. Những nhiên liệu sinh học tiên tiến này  là để thay thế nay mai  hay ít nhất là cạnh tranh với ethanol ngô - bắp,  bị các nhà môi sinh hất đi, vì ngô-bắp cần  nhiều năng lượng để trồng trọt và chế biến, cũng như tiềm thế làm tăng giá thực phẩm. Các nhà đầu tư đã có dự tính dùng tiền ngân hàng chế tạo các nhiên liệu sinh học từ các lọai cây trồng hủu hiệu năng lượng  và các phế thải nông nghiệp như  vỏ bắp  - ngô, các tảo  và ngay cả lùm bụi rừng. Nhưng các cơ sở  chế tạo  dựng lên và họat động  rất chậm chạp.  Hiện chưa có bao nhiêu sản phẩm tiên tiến  trong thị trường cả  .
 
     Ethanol bắp- ngô đã điền vào chỗ trống.  Và mỗi ngày mỗi thấy ethanol bắp - ngô  được trộn vào  nguồn cung cấp xăng  dưới các thể quotas , đang tăng dần mỗi năm. Các nhà nhiệt thành ô tô, do Hiệp hội Ô tô Mỹ lảnh đạo, đã phản đối ở Hoa Thịnh Đốn là  ethanol   gây ra vấn đề cho động cơ.  Điểm này  đang tranh cải nhiều, nhưng vài nhà chế tạo ô tô  đã đe dọa  tránh bảo đảm, nếu tỉ lệ ethanol  ở xăng tiêu chuẩn  tiếp tục gia tăng.  Những lo ngại này là gốc rễ,  khiến EPA quyết định làm chậm  bớt chương trình đi.  Nhà điều khiển EPA McCarthy  nói là nguồn cung cấp xăng  đã đến độ bảo hòa,  dùng ethanol đến mức có thể hứng chịu được .
 
          
  Các nhà môi sinh nói là triễn vọng  lầm đường. Tiêu chuẩn nhiên liệu  theo họ là một trong những dụng cụ uy vũ nhất  của chánhquyền hầu  chống trả khí hậu đổi thay. Họ muốn EPA  sử dụng nó để  thúc đẩy sáng kiến ở ngành  công nghệ ô tô  và xăng nhớt  giúp có thêm  nhiên liệu sinh học bán ở các trạm xăng.  Ryan Fitzpatrich, cố vấn  năng lượng sạch của Third Way,  một nhóm ở Hoa Thịnh Đốn cố tìm kiếm các giải đáp  chánh sách hai đảng phái. Trở lui lại  các la bô kỷ thuật sinh học - biotech  ở California  và các cơ sở  doanh vụ nông nghiệp ở Trung  Tây Mỹ, các nhà sáng kiến nói là  EPA thay đổi lối đi  hại ngầm các cố gắng của EPA  vào thời điểm  khẩn thiết nhất . Hai nhà máy đầu tiên sản xuất  ethanol  từ cùi, vỏ và thần bắp - ngô bắt  đầu nghiền ra nhiên liệu ở  hai bang Kansas và Iowa , cách đây 2 tuần lễ.  Các nhà máy ethanol  , kể luôn cả  ít nhất là 2 nhà  ở California , đang  sửa đổi các xưởng để  chế tạo nhiên liệu  từ bo bo - sorghum , một ngũ cốc mọc mau lẹ và kháng hạn.  Brown và  Thống đốc Washington Jay Inslee   trong một bức thư gủi đê; chánh quyền  tháng 11 2014 này , lưu ý là công trình các nhà khoa học  tụ điểm  tạo ra  các nhiên liệu carbon thấp  từ tảo - algae  và chất liệu  các cây mọc mau lẹ, sẽ vị lật nhào theo đường lối EPA.  Brown  đặc biệt quan tâm  vì bang California  đã có những ủy nhiệm nhiên liệu thay thế,  móc vào luật  hâm nóng tòan cầu cột mốc.  Chúng  có nghĩa là phải họat động  chung đôi cùng các luật lệ liên bang . Mức sống còn  của ít nhất là 25 dự án nhiên liệu sinh học tiên tiến, đã nhận  tổng số tiền hơn 100  triệu $ bang Ca Li tài trợ, bị dự án chánh quyền đe dọa, theo lời các nhà điều hòa  bang Ca Li.
       Eric McAfee,  nhà tư bản  hiểm nguy - venture capitalist và tổng giám đốc điều hành Aemetis,  một công ty  ethanol California  đang trang bị thêm bộ phận mới  một xưởng làm nhiên liệu từ bo bo.  Ông nói: “ khả  năng chúng tôi để tăng  gia sản xuất  cho nhiên liệu sạch hơn , nội địa và tái sinh đã bị bải bỏ. Nó đã biến mất  khi chúng tôi không còn bán sản phẩm được nữa”.  Hảng Mcfee, một họat động đa dạng  trị giá 220 triệu $,  bán ethanol  khắp thế giới, có cơ sống sót khi chiến lược liên bang thay đổi.  Những hảng nhỏ hơn ở Ca Li
có thể không sống sót nổi. Ở TP San Diego, Jennifer Case, tổng giám đốc điều hành New Leaf Biofuel nói rằng hảng của bà trước đây phồn thịnh, nay phải phấn đấu. Hảng chế tạo diesel sinh học  từ dầu ăn của hàng trăm nhà bếp công nghệ miền Nam Ca Li.
   Các chỉ dẫn liên bang đòi hỏi  là những sản phẩm như thế phải trộn lẫn  với vài  lọai diesel  bán ở các trạm xăng, cũng như phải bán ra dưới thể dạng thuần khiết cho các xe cộ trang bị chạy diesel này.  Thế nhưng,  đề nghị EPA lại tiện mất đi  số lượng ủy nhiệm.  Các nhà chế tạo xăng mua chậm bớt đi, tiên đóan là lệ luật này sẽ được chấp thuận. Case nói rằng nay đã có cung cấp thặng dư  sản phẩm  diesel sinh học ở khắp Hoa Kỳ. Tháng 5 năm 2014, hảng  sa thải bớt nhân viên , chỉ còn 15 người, ít hơn phân nữa nhân viên năm 2013. Case nói là hảng đang cố  trì hỏan đóng cửa , cố tồn tại. Hảng có thể sản xuất nhiên liệu, nhưng không có yêu cầu cho nhiên liệu này … Hảng không còn đủ sức  trả tiền lương nhân viên nữa . ( chiếu theo  Christi Parson .LA Times, ngày 24 tháng 11 năm 2014 )     
 
   (Sẽ tiếp ):  D- Tóm tắt  những  thực hiện công nghệ năng  lượng Hoa Kỳ năm 2015 trở đi và
 
  II- Hiện trạng, viễn cảnh  ( 2013- 2020 ) ngành công nghệ năng lượng Việt Nam.
 

             ( Irvine , Nam Ca Li - Hoa Kỳ ngày 26 tháng 11 năm 2014 )

 
  Số lượt người đọc kể từ 1 July 2013: 320337 visitors (1687581 hits) on this page!  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free