.
  Trung Quốc ầm ầm tiếng động
 
12/6/2014

 Có lẽ nên biết rỏ hơn quan điểm Ngọai giao Hoa Kỳ về tình hình Trung Quốc hiện nay:

 

                                                                              

 

    Sau đây là quan điểm của Joshua Kurlantzick,  chánh chuyên viên  cho Đông Nam Á của Ủy Ban Ngoại giao  Hoa Kỳ, đăng tải ở tuần san Bloomberg Business Week số ngày 2- 8 tháng 6 năm 2014.

 

 

     Lần này có thể khác hẳn những lần trước

 

 

 

                

 

 

   Các chuyên viên  thường nói rằng Bắc Bình sẽ không bao giờ hành động quân sự  ở các biển tranh chấp . Lần này có lẽ khác hẳn .  Hai tháng qua ,  khi Trung Quốc  tranh chấp biển với Nhật Bổn ,Phi Luật Tân và Việt Nam  leo thang , đa số quan sát viên và chức quyền chánh thức Hoa Kỳ , dù lo ngại, vẫn không   bày tỏ gì nhiều về liên hệ  đến nhưng tranh chấp  có thể nổ bùng thành một chiến tranh lớn .  Nói cho cùng , trong hơn  30 năm, Trung Quốc đã  lợi lộc nhiều  khi là thành phần  của hệ thống  kinh tế tòan cầu.  Quân sự Tàu, dầu tăng tr&