.
  Trung Quốc ầm ầm tiếng động
 
12/6/2014

 Có lẽ nên biết rỏ hơn quan điểm Ngọai giao Hoa Kỳ về tình hình Trung Quốc hiện nay:

 

                                                                              

 

    Sau đây là quan điểm của Joshua Kurlantzick,  chánh chuyên viên  cho Đông Nam Á của Ủy Ban Ngoại giao  Hoa Kỳ, đăng tải ở tuần san Bloomberg Business Week số ngày 2- 8 tháng 6 năm 2014.

 

 

     Lần này có thể khác hẳn những lần trước